15.11. 2018

                     Restaurace a jídelna U Šuláků 

                                                Denní nabídka 15.11. 2018                                           

P o l é v k y :
Č o č k o v á  /1,/                                                                                                 25,-                      35,-
P r á ch e ň s k á /1,3,/                                                                                        25,-                      35,-
Frankfurtská s párkem /1,7,/                                                                             25,-                      35,-
 
M e n u : 1.
Č o č k o v á  /1,/  
150g K u ř e   na   p a p r i c e  ,  knedlík houskový   /1,3,7/ 99,-
M e n u : 2.   
Č o č k o v á  /1,/
150 L u h a č o v i c k ý   š p a č e k  ,  š ť o u c h a n é  b r a m b o r y  s  c i b u l k o v u   /1,3,/ 99,-
M e n u : 3.  
Č o č k o v á  /1,/
150g Hovězí maso vařené zadní , z e l e n i n o v ý  KUS-KUS  , petrželový  přeliv   /1,7,/ 109,-
M e n u : 4.  
Č o č k o v á  /1,/
150g S m a ž e n é   ž a m p i ó n y  , brambor  , tatarská omáčka   /1,3,7,/ 99,-
M e n u  : 5.  
Č o č k o v á  /1,/  
180g K u ř e c í  š p í z  s  č e r s t v ý m  a n a n a s e m  a  paprikou  ,  hranolky   /1,/ 129,-
M e n u : 6.  
Č o č k o v á  /1,/
300g J A B L K O V Á    Ž E M L O V K A   sypaná cukrem  /1,3,7/ 99,-
M e n u : 7.  
Č o č k o v á  /1,/
150g V e p ř o v é   ž e b í r k o   na  h o u b á c h  , rýže dušená  /knedlík houskový/    /1,/ 99,-
M e n u : 8    
Č o č k o v á  /1,/  
150g K u ř e c í   p r s í č k a  v  s ý r o v é   o m á č c e ,  t ě s t o v i n y    /1,3,7/ 99,-
H o t o v á   j í d l a :  
150g S v í č k o v á   n a   s m e t a n ě, citrón, brusinky, knedlík houskový/1,3,7/ 119,-
150g N a d í v a n á  v e p ř o v á  p l e c  , knedlík houskový  ,  zelí   /1,3,7,/ 89,-
150g V e p ř o v é  s r d c e  na  s l a n i n ě  , dušená  rýže   /1,/ 89,-
150g D u š e n é  v e p ř o v é  m a s o  v  m r k v i ,  brambor    /1,/ 89,-
120g S m a ž e n ý   s ý r  ,  brambor ,  tatarská omáčka   /1,3,7,/ 99,-

   

 Za poloviční porci účtujeme  65% z ceny.   Možnost platit platební kartou.