25.5. 2018

                            Restaurace a jídelna U Šuláků 

                                                Denní nabídka 25. 5. 2018                                           

P o l é v k y :
P r á c h e ň s k á  /1,3,/                                                                         25,-            35,-
B r a m b o r o v á  /1,/                                                                          25,-             35,-
 
 
M e n u 1:  
P r á c h e ň s k á  /1,3,/  
150g Z n o j e m s k á  h o v ě z í   p e č e n ě  , knedlík houskový   /1,3,7,/ /rýže dušená/ 109,-
M e n u 2:  
P r á c h e ň s k á  /1,3,/  
150g L a š s k é   v e p ř o v é  ž e b í r k o  ,  rýže dušená    /1,/ 99,-
M e n u  3 :  
P r á c h e ň s k á  /1,3,/  
150g K u ř e c í  p r s í č k a  míchané se zeleninovým  r a g ů  a  bramborovými  noky  /1,3,/ 99,-
M e n u   4:  
P r á c h e ň s k á   /1,3,/  
180g S m a ž e n é  k u ř e c í  s t e h n o  vykostěné ,bramborová kaše ,okurka   /1,3,7,/ 99,-
M e n u 5:  
P r á c h e ň s k á   /1,3,/  
180g M e d a i l ó n k y  z  vepřové  panenky  na  l i s t o v é m  špenátu , hranolky    /1,/  129,-
M e n u 6:   
P r á c h e ň s k á   /1,3,/  
300g Salát z čerstvé zeleniny s  b a l k á n s k ý m  sýrem a sázeným vejcem,tmavé pečivo/1,3,7/ 99,-
M e n u 7:    
P r á c h e ň s k á   /1,3,/  
300g R i z o t o  s  v e p ř o v ý m   m a s e m  sypané  s ý r e m  , o k u r k a   /1,7,/ 99,-
M e n u 8:  
P r á c h e ň s k á   /1,3,/  
300g D u k á t o v é   b u c h t i č k y   s   v a n i k o v ý m   k r é m e m  /1,3,7,/ 99,-
H o t o v á   j í d l a :  
150g Svíčková na smetaně,citrón brusinky, knedlík houskový,/1,3,7/ 109,-
180g D i j ó n s k é  h o v ě z í  n u d l i č k y  / z roštěnce / h r a n o l k y   /1,10,/ 109,-
150g H u s a r s k á   r o l á d a  , bramborový knedlík  ,  š p e n á t  /1,3,/ 99,-
150g S m a ž e n á  v e p ř o v á  j á t r a , h r a n o l k y  ,  tatarská omáčka /1,3,7/ 99,-
100g Smažený sýr, brambor, tatarská omáčka/1,3,7/ 99,-

   

  Za poloviční porci účtujeme  65% z ceny.   Možnost platit platební kartou.