22.5. 2019

                            Restaurace a jídelna U Šuláků 

                                                Denní nabídka 22.5. 2019                                           

P o l é v k y : 
B r a m b o r o v á /1,/                                                                                                               25,-                    35,-
Z e l n á  s  k l o b á s o u   /1,7,/                                                                    25,-                  35,-
Hovězí vývar s nudlemi    /1,3,/                                                                      25,-                  35,-
                          
M e n u : 1.
B r a m b o r o v á  /1,/   
150g V e p ř o v á  j á t r a  na  č e s n e k u  a majoránce , knedlík houskový  / 1,3,7/ /rýže dušená/ 99,-
M e n u : 2.   
B r a m b o r o v á  /1,/ 
150g D o m á c í  s e k a n á , b r a m b o r o v á  k a š e  , okurka  /1,3,7,/ 99,-
M e n u : 3.  
B r a m b o r o v á  /1,/ 
300g K u ř e   p e č e n é  na  b y l i n k á ch ,  t y r o l s k ý   k n e d l í k , zelný salát    /1,3/ 99,-
M e n u : 4.  
B r a m b o r o v á   /1,/ 
150g S m a ž e n é   k u ř e c í   j o g u r t o v é   ř í z e č k y , brambor , o k u r k o v ý  salát     /1,3,7,/ 109,-
M e n u  : 5.  
B r a m b o r o v á   /1,/   
160g D i j o n s k á   h o v ě z í   r o š t ě n á  ,   hranolky     /1,10,/ 129,-
M e n u : 6.  
B r a m b o r o v á   /1,/ 
150g D e k ó r o v a n á  v e p ř o v á   p e č í n k a , b r a m b o r , s m e t a n o v á  k a r o t k a   /1,7/ 99,-
M e n u : 7.  
B r a m b o r o v á   /1,/   
300g Z a p é k a n é   p r a ž s k é   b r a m b o r y   s   u z e n ý m   m a s e m , okurkový salát /3,7/ 99,-
M e n u : 8 .  
B r a m b o r o v á   /1,/   
150g H e j t m a n s k ý  m ě š e c , r ý ž e   dušená  /knedlík  houskový/  /1,3,7/ 99,-
H o t o v á   j í d l a :  
150g Svíčková na smetaně s brusinkami a citrónem , knedlík houskový  /1,3,7,/ 119,-
150g S r b s k é   v e p ř o v é   ž e b í r k o  ,  r ý ž e  dušená  /1,/ 99,-
150g V e p ř o v é  l e d v i n k y  na  c i b u l c e  , rýže dušená  /knedlík houskový  /1,/ 89,-
150g K u ř e c í  p r s í č k a  v  s ý r o v é   o m á č c e  , t ě s t o v i n y   /1,3,7,/ 99,-
150g S m a ž e n é   r y b í   f i l e  , brambor,  c i t r ó n     /1,3,7,/ 99,-
100g S m a ž e n ý  sýr  ,  brambor ,  tatarská omáčka   /1,3,7,/ 99,-
   

   

 Za poloviční porci účtujeme  65% z ceny.   Možnost platit platební kartou.