22.3. 2019

                        Restaurace a jídelna U Šuláků 

                                                Denní nabídka 22.3. 2019                                           

P o l é v k y :
Hovězí vývar s nudlemi  /1,3,/                                                                          25,-                    35,-
Č o č k o v á   /1,/                                                                                             25,-                     35,-
D r š ť k o v á   /1,/                                                                                           25,-                     35,-                                    
 
M e n u : 1.
Hovězí vývar s nudlemi   /1,3,/  
150g Z n o j e m s k á  h o v ě z í  p e č e n ě , knedlík houskový     /1,3,7,/  /rýže dušená/ 109,-
M e n u : 2.   
Hovězí vývar s nudlemi   /1,3,/
150g C h a l u p á ř s k ý  p a l i v e c  ,  rýže dušená      /1,/ 99,-
M e n u : 3.  
Hovězí vývar s nudlemi   /1,3,/
150g V e p ř o v ý  p l á t e k  se  šunkou  a  n i v o u , r e s t o v a n é  brambory s rozmarýnem /1,7,/ 109,-
M e n u : 4.  
Hovězí vývar s nudlemi   /1,3,/
150g Smažené kuřecí vykostěné stehno  , brambor ,okurkový salát   /1,3,7,/ 99,-
M e n u  : 5.  
Hovězí vývar s nudlemi   /1,3,/  
180g K u ř e c í  p r s n í  s t e a k  s  r a j č a t o v ý m  č a t n í   , hranolky    /1,/ 119,-
M e n u : 6.  
Hovězí vývar s nudlemi   /1,3,/
150g V e p ř o v á  d u š e n á  p l e c  v  k a p u s t ě   ,   brambor   / 1,/ 99,-
M e n u : 7.  
Hovězí vývar s nudlemi   /1,3,/  
150g S m a ž e n é  r y b í   f i l e  /treska tmavá/  ,  bramborová kaše ,  citrón     /1,3,7,/ 109,-
M e n u : 8 .  
Hovězí vývar s nudlemi   /1,3,/  
150g S v í č k o v é   ř e z y   D J U L B A S T I A   /pravá svíčková/ ,  hranolky   /1,/ 149,-
H o t o v á   j í d l a :  
150g S v í č k o v á  na  smetaně s brusinkami a citrónem , knedlík houskový   /1,3,7,/ 119,-
450g P E Č E N Á  K A C H N A  ,  knedlík houskový  ,  z e l í   /1,3,7,/ 129,-
150g H o v ě z í   g u l á š  ,  knedlík houskový   /1,3,7,/ 99,-
300g LASAGNE    ALA   BOLOGNESE  sypané  parmazánem     /1,3,7,/ 99,-
350g J A B L K O V Á   Ž E M L O V K A      /1,3,7,/ 89,-
100g Smažený  s ý r , brambor , tatarská omáčka /1,3,7,/ 99,-

   

 Za poloviční porci účtujeme  65% z ceny.   Možnost platit platební kartou.