20.9. 2019

                        Restaurace a jídelna U Šuláků 

                                                Denní nabídka 20.9. 2019                                           

P o l é v k y :
 
 Hovězí vývar s nudlemi  /1,3,/                                                                       25,-                 35,-
Ž a m p i ó no v á  /1,7,/                                                                                 25,-                 35,-
K u l a j d a    /1,3,7,/                                                                                      25,-                 35,- 
                      
M e n u : 1
Hovězí vývar s nudlemi    /1,3,/  
150g Hovězí maso vařené , rajská omáčka ,  knedlík houskový   /1,3,7,/ /těstoviny/ 109,-
M e n u : 2.   
Hovězí vývar s nudlemi    /1,3,/
150g Kuřecí prsíčka s ananasem v sladkokyselé omáčce  ,  rýže dušená    /1,/ 109,-
M e n u : 3.  
Hovězí vývar s nudlemi    /1,3,/
150g D o m á c í  u z e n ý   b o k  ,  bramborová  l e p e n i c e     /1,3,/ 99,-
M e n u : 4.  
Hovězí vývar s nudlemi    /1,3,/
150g S m a ž e n á  k u ř e c í   p r s í č k a , brambor , o k u r k o v ý   s a l á t    /1,3,7,/ 109,-
M e n u  : 5.  
Hovězí vývar s nudlemi    /1,3,/  
180g Medailónky z vepřové  p a n e n k y  s  fazolkami s anglickou slaninou  ,  hranolky     /1,/ 139,-
M e n u : 6.  
Hovězí vývar s nudlemi    /1,3,/
350g T ě s t o v i n o v ý   salát   se  š u n k o u  ,  s ý r e m   a  zeleninou   /1,3,7,/ 99,-
M e n u : 7.  
Hovězí vývar s nudlemi    /1,3,/  
300g B r a m b o r o v é   š i š k y  p l n ě n é   m á k e m  sypané  c u k r e m    /1,3,7,/ 99,-
M e n u : 8  
Hovězí vývar s nudlemi    /1,3,/
150g S m a ž e n ý  v e p ř o v ý    j a z y k  ,  brambor , tatarská omáčka     /1,3,7,/ 99,-
   
H o t o v á   j í d l a :  
150g Svíčková  na smetaně, citrón, brusinky,šlehačka, knedlík houskový  /1,3,7,/ 129,-
150g S e g e d í n s k ý   g u l á š  ,  knedlík houskový    /1,3,7,/ 89,-
180g H o v ě z í   r o š t ě n á  se  sázeným  vejcem  , hranolky    /1,3,/ 139,-
150g S e k a n é   b i f t e č k y  v  hořčičné  o m á č c e ,  h r a n o l k y    /1,3,10,,/ 89,-
150g Vepřová játra na cibulce , rýže dušená    /1,/ 89,-
200g P e č e n ý  p s t r u h  na  česnekovém  m á s l e ,  brambor , citrón  /4,7,/ 109,-
100g S m a ž e n ý  sýr ,  brambor  ,  tatarská omáčka   /1,3,7,/ 109,-

   

 Za poloviční porci účtujeme  65% z ceny.   Možnost platit platební kartou.

 
   
 
   
 
 

12.7. 2019

                    Restaurace a jídelna U Šuláků 

                                                Denní nabídka 12.7. 2019                                           

P o l é v k y : 
Hovězí vývar s nudlemi   /1,3,/                                                                 25,-                  35,-
H r a c h o v á  /1,/                                                                                    25,-                  35,-
                          
M e n u : 1
Hovězí vývar s nudlemi    /1,3,/  
150g H o v ě z í   g u l á š  ,  k n e d l í k  h o u s k o v ý    /1,3,7,/  109,-
M e n u : 2.   
Hovězí vývar s nudlemi    /1,3,/
150g Vykostěné kuřecí stehno  p l n ě n é  šunkou a  nivou  ,  rýže dušená     /1,7,/  99,-
M e n u : 3.  
Hovězí vývar s nudlemi    /1,3,/
180g R e s t o v a n á  vepřová  j á t r a  , brambor , tatarská omáčka   /1,3,7,/    99,-
M e n u : 4.  
Hovězí vývar s nudlemi    /1,3,/
170g S m a ž e n ý  v e p ř o v ý   ř í z e k  ,  brambor , okurka    /1,3,7,/ 109,-
M e n u  : 5.  
Hovězí vývar s nudlemi     /1,3,/  
180g D a č i c k ý   v e p ř o v ý   f l a m e n d e r  ,   hranolky    /1,/ 129,-
M e n u : 6.  
Hovězí vývar s nudlemi     /1,3,/
300g R ý ž o v ý  n á k y p  se  š v e s t k a m i  sypaný  cukrem 99,-
M e n u : 7.  
Hovězí vývar s nudlemi     /1,3,/  
150g K u ř e c í  p r s í č k a  L A C  ,  rýže dušená      /bezlepkové/  109,-
M e n u : 8 .  
Hovězí vývar s nudlemi     /1,3,/  
150g P o š í r o v a n ý   f i l e t  z  L O S O S A  ,/chlazená ryba/,  brambor  ,  citrón     /4,7,/ 149,-
H o t o v á   j í d l a :  
150g Svíčková na smetaně s brusinkami a citrónem , knedlík houskový  /1,3,,7,/ 129,-
150g Š p a n ě l s k ý   p t á č e k  ,  rýže dušená    /1,3,/ 119,-
180g M a r i n o v a n á  v e p ř o v á  k r k o v i č k a  s  hořčicí a cibulkou , hranolky  /1,10,/ 129,-
100g S m a ž e n ý   s ý r  ,  brambor  ,  tatarská omáčka   /1,3,7,/ 109,-

   

 Za poloviční porci účtujeme  65% z ceny.   Možnost platit platební kartou.