Uncategorized

16.3. 2018

                          Restaurace a jídelna U Šuláků 

                                                Denní nabídka 16. 3. 2018                                           

Polévky:
Hovězí vývar s nudlemi   /1,3,/                                                    25,-              35,-
B r a m b o r o v á   /1,/                                                                 25,-              35,-
 
M e n u:1   
Hovězí vývar s nudlemi    /1,3,/     
150g H o v ě z í   g u l á š  ,  k n e d l í k   h o u s k o v ý    /1,3,7,/ 99,
M e n u 2:  
Hovězí vývar s nudlemi   /1,3,/     
150g P l n ě n é  v e p ř o v é   ž e b í r k o  ,  r ý ž e  d u š e n á   /1,3,/ 99,-
M e n u  3 :  
Hovězí vývar s nudlemi    /1,3,/     
150g A n g l i c k ý   R O S T B Í F  /z roštěnce/ ,  hranolky ,  tatarská  omáčka   /1,3,7,/ 119,-
M e n u 4:  
Hovězí vývar s nudlemi   /1,3,/     
150g S m a ž e n é  vykostěné  k u ř e c í  stehno , bramborová kaše , okurkový salát   /1,3,7,/ 99,-
M e n u 5:   
Hovězí vývar s nudlemi   /1,3,/     
180g K u ř e c í  p r s n í  s t e a k  s  r a j č a t o v ý m  č a t n í  , hranolky   /1,/ 119,
M e n u 6:    
Hovězí vývar s nudlemi   /1,3,/     
180g D o m á c í  j e l í t k o  ,  brambor  ,  zelí    /1,/ 99,-
M e n u 7:    
Hovězí vývar s nudlemi   /1,3,/     
150g Pikantní  m e x i c k á  m a s o v á  s m ě s  , r ý ž e  d u š e n á   /1/ 99,-
M e n u 8:  
Hovězí vývar s nudlemi   /1,3,/   
150g K u ř e c í  n u d l i č k y  s  r o k f ó r e m  ,  t ě s t o v i n y   /1,3,7,/ 99,-
H o t o v á   j í d l a :
150g S v í č k o v á  na  smetaně  s brusinkami a citrónem , knedlík houskový /1,3,7,/ 109,
180g R o š t ě n á  na  r o š t u /stařený roštěnec z mladého býčka/ , steakové brambory /1,/ 109,-
150g Z b o j n i c k ý  s k ř i v a n  ,  knedlík houskový    /1,3,7,/ /  r ý ž e / 89, 
150g Vepřové   m a s o  d u š e n é  v  m r k v i  ,  brambor  /1,/ 79,-
300g K u ř e   a l a   H U S A  , knedlík houskový , zelí   /1,3,7/ 89,-
600g U z e n é  v a ř e n é  v e p ř o v é  k o s t i /z krkovice/ , křen ,hořčice,beraní roh ,chléb/1,10 89,-
150g S m a ž e n ý  s ý r , b r a m b o r ,  t a t a r s k á  o m á č k a   /1,3,7/ 99,

  Za poloviční porci účtujeme  65% z ceny.   Možnost platit platební kartou.